Psykologian sivusto - Psykologian verkot käsikirjan hakemisto


Psykologian verkot käsikirjassa on kattava psykologian termien, tutkimusten ja tutkijoiden hakemisto. Kirjassa ei ole sanastoa, koska käsitteet ja tutkimukset ovat parhaiten ymmärrettävissä, kun ne luetaan asiayhteydessään - suppea määritelmä voi antaa puutteellisen kuvan käsitteestä tai jopa johtaa ymmärrystä harhaan.

Psykologian verkot käsikirjan ohessa opiskelija voi käyttää verkosta löytyviä psykologian suomenkielisiä sanastoja, esimerkiksi:

Psykologian sanakirja

C Suomen psykologinen seura


Hakemiston käyttö opetuksessa

Erinomainen oppimistehtävä kursseille on pyytää opiskelijoita kokoamaan kurssin tai kurssin osan hakemisto, joko listattuna tai käsitekartan muotoon.
Koska hakemiston voi kopioida näiltä alasivuilta käsiteltävään muotoon, voi opiskelija täydentää hakemistoa, joko uusilla viittauksilla samaan käsitteeseen, etsimällä lisää aihepiiriin liittyviä käsitteitä.


© Psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com