Psykologia - ainereaali 11032009

Psykologian verkot –käsikirjasta löytyy aineksia vastausten muodostamiseen mm. seuraavilta sivuilta:

1. Kuinka positiivinen ja negatiivinen palaute vaikuttavat oppimiseen?
107-108, 110-111, 303-304, 324, 398-399

2. Pohdi psykologisen tiedon varassa, kuinka nuoruusiässä yksilön identiteetin kehitykseen vaikuttaa toimiminen Internetissä ja erilaisissa virtuaalimaailmoissa, kuin Habbo hotellissa ja Internetin keskustelupalstoilla.
184, 186-188, 191, 316

3. Ihmiset reagoivat hyvin eri tavoin harrastuksissa, opinnoissa ja työssä kohtaamisiinsa vastoinkäymisiin, kuten epäonnistumiseen ja kielteiseen palautteeseen. Yhden motivaatio saattaa täysin romahtaa, mutta joku toinen saattaa puolestaan alkaa ponnistella entistä määrätietoisemmin saavuttaaksensa tavoitteensa. Mistä psykologian mukaan voivat johtua yksilöiden väliset erot siinä, miten vastoinkäymiset vaikuttavat suoritusmotivaatioon?
42, 89-91, 290-293, 310-311, 335, 484-485, 486-488, 491, 492

4. Aivojen välittäaineiden yhteys ihmisen psyykkisiin toimintoihin.
220-227, 327, 334, 452, 458, 461, 466-467, 480-481

5. Daniel Goleman määrittelee sosiaalisen älykkyyden..
Pohdi ja vertaile akateemisen ja sosiaalisen älykkyyden merkitystä käytännön elämässä. Käytä kahta esimerkkiä.
Tiede ja tutkimuksen selittäminen: 22-23, 28-31
66, 130-131, 297, 358-359, 362, 363-366, 372-381

6.Millä psykologisilla tekijöillä selitetään ihmisen aggressiivisia ja tuhoavia toimintamalleja?
326-327, 349

7. Selitä ihmisen vuorokausirytmin säätelyn biologinen perusta ja pohdi esimerkkien avulla miten
ihminen voi itse vaikuttaa aktivaatiotasoonsa ja vireystilaansa.
278-280

8. Miten mieliala vaikuttaa muistamiseen...
103, 266, 269-276
Tieteellinen tutkimus ja tutkimuksen selittäminen
22-23, 25, 28-31

+9. Miten yksilön vauva- ja lapsuusiän vuorovaikutussuhteet vaikuttavat hänen myöhempään psyykkiseen hyvinvointiinsa ja sosiaalisiin suhteisiinsa.
88, 160-167, 172-176, 441, 452, 458-459, 460, 485, 489, 491, 494, 495

+10. Kuinka psykologian eri suuntaukset selittävät ihmisen tietoisuutta.
72-82, 216-217, 218-219, 346-347, 392

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003