3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita
ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhtey-den kognitiivisiin perustoimintoihin
tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

Keskeiset sisällöt
kognitiiviset perusprosessit
vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003