2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan
ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt

yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöi-hin ja hermoston kehitykseen
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehi-tyksessä
psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
psyykkisen kehityksen tutkiminen

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003