1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alu-eilla
ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien kä-sitteiden avulla
ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelus-sa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Keskeiset sisällöt
psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selit-tämiseen
psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003