Hakemisto A-F

Adaptoituminen 96
Adenosiini 280
Adler Alfred 417
Adrenaliini 233
Adrenaliinikoe 343
Afasio 357
Affektiivinen tekijä 37
Aggressio, aggressiivisuus 101, 132, 133, 325
Agnosia 263
Agorafobia 453
Ahdistuneisuushäiriöt 452
Ahkeruus 208
Aikuisuuden kehitystehtävät 193
Aikuisuus 184
Ainsworth Mary 160, 489
Aistimus 252
Aivoaalto 282
Aivoatrofia 226
Aivojen kehitysjärjestys 236
Aivokuori 230
Aivokurkiainen 230
Aivorunko 232
Aivosaari 227
Aivoverkosto 280
Ajattelu 212, 352
Aksoni 220
Aktivaatiotaso 278
Alemmuus, alemmuudentunne 180, 208
Alfa-aalto 282
Alitajuinen toive 286
Alitajunta 75
Allport Gordon 423
Altruismi 133
Alzheimerin tauti 203
Aloitteellisuus 207
Amygdala 323, 330
Anaalinen vaihe 188
Analyyttinen älykkyys 366
Animistinen 177
Antaa mennä –tyyli 506
Antidepressiiviset lääkkeet 480
Antipsykootti 481
Aristoteles 216
Arkiajattelu 22, 388
Arkkityyppi 286, 417
Asenne, asenteet 95, 511
Asetyylikoliini 222
Asiakaslähtöinen psykoterapia 428, 479
Assertiivisuus 132
Assosiaatio 110
Assosiaatioalue 231
Assosiaatiostrategia 272
Attribuutio 129, 311, 377
Attribuutioerhe 430
Auditiivinen oppija 117
Autoeroottisuus 189
Automaattinen oppiminen 98
Automatisoituminen 240, 245
Automatisoitunut tarkkaavaisuusmekanismi 240
Autonominen hermosto 229, 332
Autoritaarinen tyyli 506
Avain-lukko-periaate 222
Aversioterapia 478
Avicenna 216
Avohoito 482
Avoin haastattelu 408

Baltes, Paul B. 198
Bartels Andreas 227
Bandura Albert 101, 304, 308, 432
Bartlett Fredrik 273
Basaaligangliot 231
Baumrind Diana 174
Beck Aaron 459
Behaviorismi, behavioristinen 50, 76, 83
Behavioristinen koulukunta 420-421
Behavioristinen ongelmanratkaisu 373
Behavioristiset motivaatioteoriat 302
Big Five 73, 426
Binetin tehtävä 410
Binokulaarinen kuva 262
Biologinen ihmiskuva 436
Biologinen kello 279
Biologinen murrosikä 184
Bowlby John 160, 489
Broadbent Donald 244
Broca Paul 357
Brocan alue ja afasia 232
Burn out 337-338

CAT 413
Cattel Raymond B. 422-423, 426
Chalmers David 217
Cocktail-party-ilmiö 243
Coleman James 494
Collins ja Quillan 356
Coping-keinot 89, 338, 435
Csikszentmihaly Mihaly 369, 485

Damasio Antonio 346-347
Darwin Charles 342, 344
De Bono 510
Defenssit, defenssimekanismi 90, 338, 400, 418, 434, 435
Deindividuaatio 508
Deklaratiivinen muisti 269
Delta-aalto 282
Demokraattinen tyyli 506
Dendriitti 220
Dennett Daniel 217
Depressio 323, 457
Dereflektio 429
Descartes Rene 216
Determinismi 405
Diagnostisointi 450
Differentiaalipsykologia 414
Dikoottinen kuuntelu 243
Divergentti ajattelu 368
Dominanssijärjestys 502
Dominointi 502
Dopamiini, dopamiinineuroni 222, 315
DSM-luokitus 450
Dynaaminen reunaehto 379
Dysfasia 357

Edellisyysvaikutus 127
Ego 74, 305, 416
Egoistinen 126, 133
Egopsykologia 417, 418
Ehdollinen ärsyke 98
Ehdoton ärsyke 98
Ehdoton reaktio 98
Ehkäisevä aine 221
Ei-kielellinen viestintä 130, 505
Ekologinen validiteetti 23
Eksistentiaalinen ahdistus 429
Eksistentiaalinen filosofia 436
Eksitaatio 226
Ekspertti 378
Ekstroversio 424-425
Elämänkaaripsykologia 141
Elämänkatsomus 191
Elämänkokemus 202
Elämänkriisi 442
Elämänkulku 141
Emootio 64
Emotionaalinen kehitys 58
Emotionaalinen kyvykkyys 335
Empatia 133
Endorfiini 223
Episodinen muisti 156, 269
Epäily 207
Epäinhimillistyminen 508
Epäselvä identiteetti 188
Epätoivo 200, 209
Erikoistuminen 234
Erikson, Erik H. 144, 206-209, 388, 417
Erillistyminen 186
Eristäytyminen 208
Erityinen älykkyystekijä 362
Eriytymisjakso 419
Eroahdistus 162
Esioperationaalinen vaihe 177
Esquirol Etienne 449
Estrogeeni 185
Etninen identiteetti 397
Etnosentrismi 513
Etuotsalohkon kehittyminen lapsuudessa 235
Etäympäristö 147
Evoluutiopsykologia 79, 146, 302-303, 436
Eysenck Hans J. 424

Faktorianalyysi 407, 422, 427
Faktorianalyyttinen persoonallisuusteoria 424
Fallinen vaihe 188
Festinger Leon 382
Flow 299, 380
Fobia 452-453
Ford Martin 308
Fordin motivaatioteoria 70, 308-309
Formaalisten operaatioiden vaihe 191, 198
Frankl Viktor 428-429, 479
Freud Anna 418
Freud Sigmund 74-75, 188, 305, 342, 368, 416, 439, 476
Fromm Erich 418
Frustraatio-aggressio-teoria 326
Funktionalismi 83
Fysiologinen tutkimus 214
Fyysinen minäkuva 172, 395
Fyysiset muutokset 201

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003